General Information

Program robotyki VEX IQ (English version follows)
Program robotyki VEX IQ został opracowany w celu ułatwienia nauczania przedmiotów ścisłych, technologii, techniki i matematyki dla młodszych uczniów i ich nauczycieli. Dzięki specjalnemu systemowi, który nie wymaga narzędzi, dzieci już w wieku 8-lat mogą od razu rozpocząć budowe robotów z gotowych podzespołów. Jednocześnie, nauczyciele mają do dyspozycji gotowe programy nauczania wiedzy i umiejętności tak niezbędnych w nieustannie zmieniającym się świecie. Zawody organizowane przez Fundacje Edukacji i Współzawodnictwa w Robotyce stanowią przystępna platformę do spotkań z innymi uczestnikami Programu, w celu wymiany doświadczeń, wspólnej nauki i wzajemnej inspiracji.
System VEX IQ został opracowany z myślą o prostocie i latwości użycia przez młodszych uczniów. Elementy strukturalne systemu moga być łatwo składane i rozkładane, bez konieczności użycia narzędzi. Pozwla to na szybką budowę robota i jego latwą modifikację. Duży wybór przekladni, kół I innych akcesoriów pozwla na dużą różnorodność konstrukcji i sposobów poruszania się robota. Mózg robota, bazujący na zaawansowej technologii o dużej mocy obliczeniowej, został przystosowany do celów edukacyjnych. Mózg posiada dwanaście portów wejściowych do podłączenia “inteligentnych” urządzeń elektronicznych, które mogą być uruchamiane przez wbudowny program lub za pośrednictewm komputera. Dodatkowo, robot może być sterowany zdalnie przy pomocy specjalnego kontrolera. Duża roznorodność dostepnych urządzeń peryferyjnych, w tym czujnik koloru, żyroskop i czujnik odleglości, pozwala na wysoką autonomizacje robota i nieograniczone możliwości edukacyjne. Program w Polskiej Szkole prowadzony jest pod patronatem Polskiej Misji w Orchard Lake.
Więcej szczegułów na temat programu VEX IQ i Fundacji Edukacji I Współzawodnictwa w Robotyce można zanleźć na poniższych stronach internetowych:
http://www.vexrobotics.com/vexiq
http://www.roboticseducation.org/vex-iq-challenge/

VEX IQ Robotics Program
VEX IQ is a robotics platform designed to transform STEM (science, technology, engineering and math) learning for young students and their teachers. Students as young as 8 can jump right in and snap robots together using this intuitive, toolless platform while educators can utilize the free VEX IQ Curriculum to help teach them valuable lessons and skills that are needed in today’s changing world. The VEX IQ Challenge, presented by the Robotics Education & Competition Foundation, gives students affordable access to the inspiration, excitement and learning that comes from participating in a STEM challenge.
The VEX IQ system was designed to be simple and easy for students to use. Structural pieces snap together and come apart without tools, allowing for quick build times and easy modifications. A variety of gears, wheels and other accessories allows for complete customization of VEX IQ projects and mobile robots. The Robot Brain takes high-end, powerful technology and simplifies it for educational use. Connect any combination of up to 12 Smart Port devices to the Robot Brain, which can then be controlled by built-in programs or programmed via a computer and compatible software program. In addition to using pre-programmed instructions, VEX IQ robots can be controlled by drivers using the remote Controller. VEX IQ sensors, including a color sensor, gyroscope, or distance sensor allow for advanced robots and teaching opportunities. The Program is fully sponsored by the Polish Mission in Orchard Lake.
More information about the VEX IQ program and the STEM initiative is available on the following websites:
http://www.vexrobotics.com/vexiq
http://www.roboticseducation.org/vex-iq-challenge/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: