Polish language class for adults – beginners

Teacher: Marzanna Owinski

Phone: 248 613 6751 email: marzowinski@yahoo.com

Time: 5:45-7:15 pm

——————————————

Lesson nr 1 – 9/14/2018

Subject: Greetings and farewells. Phrases to remember. Introductions.

Powitania / Greetings

dzień dobry – good day, good morning

dobry wieczór – good night

cześć – hi

Pożegnania/Farewells

cześć – bye

do widzenia – good bye

dobranoc – good night

na razie – so long

do zobaczenia – see you later

pa – bye

do jutra – see you tomorrow

Phrases to remember

Proszę usiąść Please sit down
Proszę wyłączyć telefon komórkowy Please turn off you cell phone
Proszę popatrzeć na tablicę Please look at the whiteboard
Proszę wstać Please get up
Proszę posłuchać Please listen
Proszę przeczytać tekst Please read a text
Proszę nie rozmawiać Please do not talk
Proszę powtórzyć Please repeat
Proszę napisać dialog Please write a dialog
Proszę przepisać do zeszytu Please write in a notebook
Proszę przeliterować Please spell it
Proszę otworzyć drzwi, okno Please open doors, window
Proszę otworzyć książkę Please open a book
Proszę nie mówić po angielsku Please do not speak English
Proszę dopasować Please match it
Proszę podkreślić Please underline
Proszę uzupełnić Please complete
Proszę skreślić Please cross it out
Proszę zakreślić Please circle
Proszę ponumerować Please number
Co to znaczy “….”? What does it mean?
Mam pytanie I have a question
Nie rozumiem I do not understand
Jak to się pisze? How to write it?
Nie wiem I do not know
Nie pamiętam I do not remember
Dziękuję Thank you
Proszę Please
Przepraszam Excuse me

Jestem….Nazywam się….

Homework

Please try to read and memorize phrases to remember and introduction phrases.

————————————-

Lesson nr 2 – 9/21/2018

Subject: Polish Alphabet. Phrases to remember.

Greetings and farewells.

Ex. 1, 2/7 color handouts

Ex. 1,2,3/8 color handouts

Polish alphabet – handouts from teacher – exercises 2,3,4,5,6,7,8

Phrases to remember -handouts “Mam pytanie”

Homework

Exercise 2,3, 5, 6,8 – Handout “Mam pytanie”

Memorize phrases to remember

Please read alphabet

————————————————————–

Lesson 3 – 9/28/2018

Subject: Introduction – prezentacja

Phrases to remember – exercises

Alphabet – pronouncation of s,ś,sz, c,ć, cz

New phrases:

Jestem…I am…

Jak masz na imię? Jak ma pan/pani na imię?

Mam na imię… My first name is..

Jak masz na nazwisko? Jak ma pan/pani na nazwisko?

Mam na nazwisko….My last name is…

Jak się nazywasz? Jak się pan/pani nazywa?

Nazywam się…..My name is….


conjugation of verbs nazywać się, mieć

  1. nazywam się     nazywamy się      1. mam      mamy
  2. nazywasz się     nazywacie się       2. masz      macie
  3. nazywa się         nazywają się         3. ma         mają

Homework

Please read words from alphabet section

Please study phrases to remember and do exercises from handout “Mam pytanie”

Please do exercise 2 page 9 (color handout)


Lesson nr 4 – 10/5/2018

Subject: Prezentacja – introduction

Continuation of exercises with pronouncation

Voiced and voiceless sounds

b-p ; w-f; d-t; z-s; dz-c; dż-cz, dź-ć, g-k; ż,rz-sz

Voiced (blue) in neighbourhood of voiceless (red) becomes voiceless too:

przepraszam – you say – pszepraszam (ang. psheprasham)

Practicing Polish names

wizytowki_t3_1c

Phrase: Proszę się przedstawić – Please introduce yourself

Ćwiczenia 1, 2/ 9 – color handout

Practicing questions and answers:

Jak (ty) masz na imię? Mam na imię..

Jak (ja) mam na imię? Mam na imię..

Jak on, ona, ono ma na imię? On, ona, ono ma na imię..

Jak się (ty) nazywasz? Nazywam się…

Jak się pan/pani nazywa? Nazywam się…

Jak się (ja) nazywam? Nazywam się…

Jak się on, ona, ono nazywa? On, ona, ono nazywa…

VERB być – to be

Singular                               Plural

  1. (ja) jestem                       (my)  jesteśmy
  2. (ty) jesteś                        (wy)  jesteście
  3. on, ona, ono jest            oni, one są

Homework / Praca domowa

lesson 1 presentation exercises

Please do all exercises


Lesson nr 5 – 10/10/18

Subject: Przerwa, gdzie jest?

Vocabulary:

gdzie – where

tu, tutaj – here,tam – there

woda – water

kawa – coffee

herbata – tea

cukier – sugar

spotkanie – meeting

Czy tu można palić? Can one smoke here?

Please read dialog 1, 2, 3, 4 / 10 PART D – color handout

Please read dialog 1, 2, 3, 4 / 10 PART E

Exercise 1, 2/ 11

Numbers:

0 -zero

1 – jeden

2 – dwa

3 – trzy

4 – cztery

5 – pięć

6 – sześć

7 – siedem

8 – osiem

9 – dziewięć

10 – dziesięć

ćw. 2/11

Please practice your phone number (Twój numer telefonu)

Mój numer telefonu jest……..

Homework / Praca domowa

Please do handout

Rozdział 01 D przerwa cwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: